Austrálie dny 4 – 7: Rudý střed

Čtvrtý den jsme se potřebovali co nejvíce přesunout na jih, protože času moc nezbývalo a kilometrů neubývalo. Jedinou zastávkou byly u dálnice naházené Devils Marbles. To si tak jedete 500 kilometrů buší, za celou dobu na úplné rovině nepotkáte naprosto nic kromě keřů, stromků, krav a klokanů, a najednou na vás vyskočí spousta obrovských balvanů…